Linija 10: Masline (Burum) – Zabjelo

Dužine linije: 10.000 metara
Vrijeme obrta: 60 minuta
Broj vozila na liniji: 2

Trasa linije za smjer A-B: 
MASLINE: Okretište Burum (lokalni put za Kuče), Doljanska, Franca Rozmana, Sarajevska, Milana Kuča, Novosadska, Komska, Skopska, Bulevar Ivana Crnojevića, 13. Jula, Moskovska, Ljubljanska, Vojvode Ilije Plamenca, 27 Marta, Radosava Burića, PEP-ove garaže (okretište).

Stajališta po redosledu za smjer A-B:
MASLINE: Okretište Burum, Doljanska I, II i III, Franca Rozmana, Sarajevska I i II, Novosadska I i II, Komska, Skopska, Bulevar Ivana Crnojevića I i II, Stadion, 13 Jula, Moskovska I i II, Ljubljanska, Vojvode Ilije Plamenca 1,11 i III, 27 Marta I i H, Radosava Burića i okretiše garaže PEP-a.

Polasci radnim danima: 
MASLINE: 5,25 5,55, 6,25 6,55 7,25 7,55 8,25, 8,55 9,25, 955, 10,25, 10,55 11,25, 11,55, 12,25, 12,55 13,25, 13,55 14,25, 14,55 15,25, 15,55 16,25, 16,55 17,25, 17,55 18,25, 18,55 19,25, 19,55 20,25, 20,55 21,25, 21,55 22,25.
ZABJELO: 5,25 5,55, 6,25 6,55 7,25 7,55 8,25, 8,55 9,25, 955, 10,25, 10,55 11,25, 11,55, 12,25, 12,55 13,25, 13,55 14,25, 14,55 15,25, 15,55 16,25, 16,55 17,25, 17,55 18,25, 18,55 19,25, 19,55 20,25, 20,55 21,25, 21,55 22,25.
Broj obrta na ovoj liniji u toku dana je: 35

Polasci subotom:
MASLINE: 5,25 5,55, 6,25 6,55 13,25, 13,55 14,25, 15,25, 16,25, 7,25 7,55 8,25, 8,55 9,25, 955, 10,25, 10,55 17,25, 18,25, 19,25, 20,25, 21,25, 22,25. 11,25, 11,55, 12,25, 12,55
ZABJELO: 5,25 5,55, 6,25 6,55 13,25, 13,55 14,55 , 15,55 16,55 7,25 7,55 8,25, 8,55 9,25, 955, 10,25, 10,55 17,55 18,55 19,55 20,55 21,55 11,25, 11,55, 12,25, 12,55

Polasci nedjeljom i praznicima:
ZABJELO:                    Prvi polazak 5,55   Zadnji polazak 21,55     Saobraća svakih 60 min.
BURUM (MASLINE):   Prvi polazak 5,25   Zadnji polazak 22,25     Saobraća svakih 60 min.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar