Linija 23-24: Podgorica – Berislavci – Bijelo Polje

Dužina linije: 21.600m                U smjeru A:10.800m                  U smjeru B:10.800m
Vrijeme obrta: 45min
Broj vozila na liniji: 1
Broj potrebnih vozila za održavanje linije: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, Oktobarske revolucije, Kralja Nikole, Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska, Džordža Vašingtona, Vojvode Ilije Plamenca, Nova, Vojislavljevića, Dahna, Dajbabe, Botun.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, Zgrada Ei Niš, Most Braće Zlatičanina, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (kamene kućice), Vektra, KBC, Hemomont I, centar 1 jun I, Dahna, OŠ Dajbabe, kod prvog bunara, kod drugog bunara, ograda KAP-a, Botun I, II, III.
Razlika za smjer B-A: Centar 1 jun II, Hemomont II, Crveni signal, Džan.

Polasci radnim danima: 
AUTOBUSKA STANICA:    6:45, 11:15, 13:00, 15:30, 18.15, 20:00
BOTUN:                             6:00, 7:15, 12:00, 14:00, 16:15, 19:00, 20:30
Ukupno polazaka dnevno: 13

Polasci subotom i praznicima: 
AUTOBUSKA STANICA:    15:30, 20:00
BOTUN:                             16:15, 20:30
Ukupno polazaka dnevno: 4

Nedeljom: Ne saobraća.

NAPOMENA: Za vrijeme đačkih raspusta ne voze se polasci sa Autobuske stanice u 11:15,13:00,18.15,20:00, a iz Botuna u 12:00,14:00,19:00, 20:30.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar