Linija 1B: Kakaricka gora – Masline – Zabjelo /probna linija/

Dužina linije: 8500 m
Broj vozila na liniji: 2 vozila
Vrijeme obrta: 60 minuta

Trasa linije za smjer A – B:
KAKARICKA GORA: Kakaricka Gora (okretište), bivša kasarna Masline, Goce Delčeva, Skopska,
Ivana Crnojevića, Stanka Dragojevića, Svetog Petra Cetinjskog, Kralja Nikole,Oktobarske revolucije,
Brastva Jedinstva, Bracana Bracanovića, Kralja Nikole, 27 marta, Radosava Burića, AVNOJ-a, Manastirska (okretište)
Razlika za smjer B – A: Nema

Stajališta po redosledu za smjer A – B:
KAKARICKA GORA : Kakaricka Gora (okretište), bivša kasarna Masline, Goce Delčeva, Bul. Ivana Crnojevića I (naspram Direkcije za saobraćaj), Bul. Ivana Crnojevića II (raskrsnica sa ul.Beogradskom), Bul. Ivana Crnojevića III (Fond PIO), Bul. Stanka Dragojevića I (Njegošev park), Ul. Kralja Nikole I (park), Ul. Oktobarske Revolucije III (Pejton), Ul. Bratstva i Jedinstva II (naspram Gintaša), Dom zdravlja Pobrežje, Ul. Kralja Nikole III (Tv Total), Soliteri Zabjelo, Ul. Dušana Milutinovića (semafori), Kuće Bogojevića, Zelenika i ul. Manastirska (okretište).
Razlika stajališta za smjer B – A:
Ul. Bratstva i Jedinstva I (Gintaš), Ul.Kralja Nikole IV (Most Braće Zlatičana), Bul. Stanka Dragojevića II (vrtić), Bul. Ivana Crnojevića IV (naspram Fonda PIO), Bul. Ivana Crnojevića V (Direkcija za saobraćaj).

Polasci radnim danima i subotom:
KAKARICKA GORA: 6,15 7,15 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15 22,15
ZABJELO: 5,45 6,45 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45 12,45 13,45 14,45 15,45 16,45 17,45 18,45 19,45 20,45 21,45
Broj obrta na ovoj liniji u toku dana je 17.

Polasci nedjeljom i praznikom:
KAKARICKA GORA: Prvi polazak – 6,15; Zadnji polazak – 21,15
ZABJELO: Prvi polazak – 6,45; Zadnji polazak – 21,45

Linija saobraća svakih 60 minuta.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar