Linija 44: Podgorica – Tuzi – Helmica

Dužina linije: 55.000 m                   U smjeru A: 22.500 m            U smjeru B: 22.500 m
Vrijeme obrta: 60 min
Broj vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Autobuska stanica (Mitra Bakića), Oktobarske revolucije, Bratstva i jedinstva, Bracana Bracanovića, Put Podgorica – Tuzi, Lokalni put Tuzi – Helmica.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Autobuska stanica, Džan, Velika pijaca, Bracana Bracanovića, Kamionska pijaca, Agrokombinat, Cijevna, Rogami, Sipčanik, Tuzi, Han Šabanovića, Razač Ster, Šef Kišes, Ramz Drume, Špinje, Ljuk Vulješ, Skorač, Arza, ĆafTrebješit, Helmica (okretište).
Razlika za smjer B-A: nema

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA:     6.00, 16.00
HELMICA:                           7.00, 16.45
Ukupno polazaka dnevno: 2

Subotom, nedjeljom i praznicima: Linija ne saobraća .

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar