Linija 45: Podgorica – Dinoša – Milješ – Tuzi

Dužina linije: 38000m                U smjeru A:19000m                          U smjeru B:19000m
Vrijeme obrta: 60 min
Broj vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Autobuska stanica (M.Bakića), Oktobarske revolucije, Bratstva i jedinstva, Proleterskih brigada, Mojkovačka, S.Raspopovića, Žrtava fašizma, Braće Ribar, Španskih boraca, lokalni put Dinoša-Tuzi.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališa po redosljedu za smjer A-B:
Autobuska stanica, Džan, Ćukovića brijeg, Cvijetin brijeg, škola, Bojna njiva, Vrela ribnička, Omerbožovići, Novo selo, Dinoša, Milješ I, II, Tuzi.
Razlika za smjer B-A: nema

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA:     7.00, 13.00
TUZI:                                  8.00, 14.00
Ukupno polazaka dnevno: 2

Polasci subotom, nedjeljom i praznicima: Ne saobraća.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar