Linija 51: Podgorica – Kamenica – Progonovići

Dužina linije: 54.20 km                    U smjeru A : 27.10 km                         U smjeru B: 27.10 km
Vrijeme obrta: 120 min
Broj vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Mitra Bakića (Autobuska Stanica) , Oktobarske Revolucije, Kralja Nikole, Sv. Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska, magistralni put Podgorica – Cetinje, lokalni put za Kamenicu, Progonovići.
Trasa linije za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
M.Bakića (Autobuska Stanica) Žr., “Nikić“, Kamene kućice, KBC, Radoje Dakić, Gornja Gorica, Ribnjak, Kanal, Sitnica, Farmaci, Šteke, G..Kokoti, Ploče, Barutana, Šume, Brežine, Kamenica, Pribojevići, Parci, Staniseljići, Gradac I, II, Buronje, Granica, Glavica, Prisoja, Progonovići.
Razlika za smjer B-A: Omniauto, Maša, “Crveni signal”.

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA:  5:20 7.00 11:30 13:00 15:15 19:30
KAMENICA: 12:05 20:10
PROGONOVIĆI: 6:00 7:55 14:00 16:15
Ukupno polazaka dnevno: 6

Polasci subotom, nedeljom i praznicima:
AUTOBUSKA STANICA: 7.00  15:15
KAMENICA: 
PROGONOVIĆI: 7.55  16:15
Broj polazaka: 2

NAPOMENA: Za vrijeme đačkih raspusta ne voze se polasci u 5,20 11,30 13,00 19,30

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar