Linija 52: Podgorica – Krusi – Buronje

Dužina linije: 30 km                            U smjeru A: 15 km                       U smjeru B: 15 km
Broj vozila na liniji: 1 vozilo
Broj potrebnih vozila za održavanje linije: 1 vozilo

Trasa linije za smjer A-B: 
Bulevar Mitra Bakića, Oktobarske revolucije, Kralja Nikole, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska,Cetinjski put, i lokalni put Donja Gorica- Beri- Krusi- Buronje.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta u redosledu za smjer A-B:
Mitra Bakića, Metalka, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (kamene kućice), Vektra, Bolnica, R. Dakić, Gornja Gorica, Donja Gorica I i II,  Beri, Krusi, Brežina, Buronje.

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA: 5,30 15,15
BURONJE: 6,00 16,00
Ukupno polazaka dnevno: 2

Subotom i praznikom: Linija ne radi.

Polasci nedjeljom:
AUTOBUSKA STANICA: 05,30 15,15
BURONJE: 06,00 16,00
Ukupno polazaka dnevno: 2

NAPOMENA: Polazak nedjeljom je zimi u 15,10 i povratak u 16h.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar