Linija 54-55: Podgorica – Donji Kokoti – Grbavci

Dužina linije: 28000 m                  U smjeru A: 14000 m               U smjeru B: 14000 m
Vrijeme obrta: 70 min
Broj vozila na liniji: 1
Broj potrebnih vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Oktobarske revolucije, Ul. Kralja Nikole, Bul. Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska, Cetinjski put, lokalni put za Sitnicu, Donji Kokoti, lokalni put za Grbavce.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B: 
Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Ei Niš, most Braće Zlatičanina, Kamene kućice, Simpo, KBC, DKP, Radoje Dakić I i II, Gornja Gorica, Kolovrat, ribnjak, kanal, Sitnica, Donji Kokoti I, II i III (kraj asfalta), Lekići I i II, Grbavci I, II, III.
Razlika za smjer B-A: T- Mobile, Maša, Crveni signal.

Polasci radnim danima: 
AUTOBUSKA STANICA: 5.30, 6.45, 8.20, 9.30, 11.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.15, 18.30, 19.30, 21.00, 22.10
GRBAVCI: 6.15, 7.35, 8.50, 10.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.45, 19.00, 20.00, 21.30, 22.30
Ukupno polazaka dnevno: 13

Polasci nedjeljom i praznicima: 
AUTOBUSKA STANICA:     7.00, 14.30, 16.40, 19.30
GRBAVCI:                           7.30, 15.05, 20.05
Ukupno polazaka dnevno: 4

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar