Linija 62: Podgorica – Orahovo

Dužina linije: 54km
Vrijeme obrta: 120 minuta
Broj vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Mitra Bakića, Oktobarske revolucije, Kralja Nikole, Trg Božane Vučinić, Marka Miljanova, Bul. Ivana Crnojevića, Skopska, Đulje Jovanova, Doljanska i lokalni put do Orahova, odnosno Preoča.
Razlika za smjer B-A : Umjesto ulice Marka Miljanova i Trga Božane Vučinić, trasa produžava Bulevarom Ivana Crnojevića, bulevarom Stanka Dragojevića, Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog i ulicom Kralja Nikole.

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Mitra Bakića, Trg Božane Vučinić, Bulevar Ivana Crnojevića I i II, Skopska, Đulje Jovanova I i II, Doljanska, Ravništa, Donja Vrbica, skretanje za Fundinu, Gornja Vrbica, Donji Medun, Gornji Medun, Roge, Kosor, Ubli, Mitić, Preoč, Orahovo.
Razlika za smjer B-A: Stadion, Pozorište, Most Braće Zlatičanina, Crveni signal(umjesto Trga Božane Vučinić).

Polasci radnim danom:
PODGORICA: 5,00 11,00 13.15 15,30  19,30
ORAHOVO:     5,50 12,00 14,15 16,30  20,15.
Broj polazaka radnim radnima: 5

Polasci subotom, nedjeljom i praznikom:
Autobus saobraća do Orahova: 7,00, 16,00 i povratak u 8,00 i 17,00.

Ljeti:
Autobus saobraća do Orahova: 7,00, 19,00 i povratak u 8,00 i 20,00.

Broj polazaka subotom, nedeljom i praznikom: 2

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar