Linija 2-3: Željeznička stanica – Tološi – Mareza

Dužina linije: 28 km                        U smjeru A:14km                   U smjeru B:14 km
Broj vozila na liniji: 2 vozila
Broj potrebnih vozila za održavanje linije: 2 vozila

Trasa linije za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, Oktobarske revolucije, Kralja Nikole, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Dalmatinska, Boška Buhe, Milana Raičkovića, Partizanski put, Mareza.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosledu za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, Ul.0ktobarske revolucije I i II, most Braće Zlatičana I, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog I, Mala pijaca, Dalmatinska I, II i III, Vranići, Boška Buhe I i II, Milana Raičkovića I, II, III, IV, Tološko groblje I i II, Mareza.
Razlika za stajalište B-A: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog II i III, Crveni signal.

Polasci radnim danima i subotom:
ŽELJEZNIČKA STANICA: 05,30 06,00 06,30 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 21,00 21,30 22,00
MAREZA: 05,30 06,00 6,30 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30 13,00 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 19,00 19,30 20,00 20,30 21,00 21,30 22,00 22,30
Broj polazaka: 34

Polasci nedjeljom:
ŽELJEZNIČKA STANICA: 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00
MAREZA: 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30 15,30 16,30 17,30 18,30 19,30 20,30 21,30
Broj polazaka: 16

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar