Linija 6: Željeznička stanica – Zlatica

Dužina linije: 16.500 m               U smjeru A: 8.250 m             U smjeru B: 8.250 m
Vrijeme obrta: 60 min                 U špicu: 60 min                     Van špica: 60 min
Broj vozila na liniji: 4                 U špicu: 4                              Van špica: 4

Trasa linije sa stajalištima za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, Oktobarske revolucije, Ul. Kralja Nikole, Svetog Petra Cetinjskog, Stanka Dragojevića, Vaka Đurovića, II Crnogorskog bataljona, Nikole Tesle, Franca Rozmana, Orjenska, Mosorska, stadion FK “KOM”.

Trasa linije sa stajalištima za smjer B-A:
Stadion FK “KOM”, Jadranski put, Orjenska, Franca Rozmana, Nikole Tesle, II Crogorskog bataljona, Vaka Đurovića, Stanka Dragojevića, Svetog Petra Cetinjskog, Kralja Nikole, Oktobarske revolucije, Trg Golootočkih žrtava.
Razlika za smjer B-A: Linija iz svog smjera (smjer A-B) saobraća Jadranskim putem, Pohorskom, Orjenskom i dalje ustaljenim redom vožnje.

Polasci radnim danima:
ŽELJEZNIČKA STANICA: 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21 30, 22 00, 22 30
ZLATICA (STADION FK “KOM”): 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21 30, 22 00, 22 30

Subotom, nedjeljom i prazničnim danima:
ŽELJEZNIČKA STANICA: 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
ZLATICA (STADION FK “KOM”): 05.30, 06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar