Linija 8: Stari aerodrom – Donja Gorica

Dužina linije: 19000 m                  U smjeru A: 9500 m                   U smjeru B: 9500 m
Vrijeme obrta:                               U špicu: 80 min                          Van špica: 80 min
Broj vozila na liniji:                       U špicu:4                                    Van špica: 4

Trasa linije za smjer A-B: 
Tržni centar, Aerodromska, R.Domanovića, Kozaračka, R. Ivanovića, B.Bracanovića, Bratstva i jedinstva, Oktobarske revolucije, Ul. Kralja Nikole, Bul.Svetog Petra Cetinjskog, Ivana Milutinovića, Bul. Revolucije, Moskovska, Ljubljanska, put Podgorica – Cetinje, Gornja Gorica, Donja Gorica, put za Beri (okretište).
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Tržni centar, Splitske zgrade, škola, Kozaračka, Agrokombinat, Kamionska pijaca, B. Bracanovića, Velika pijaca, most Braće Zlatičanin, Elektrodistribucija, Pobjeda, KBC,  Duvanski kombinat, R.Dakić I i II, G..Gorica, D.Gorica-Palma, D.Gorica, UDG – parking (okretište), osim kada vozi za Beri.
Razlika za smjer B-A: nema

Polasci radnim danima:
STARI AERODROM: 5.15, 5.55 (Beni), 6.35, 7.15, 7.55, 8.35, 9.15, 9.55, 10.35, 11.15, 11.55 (Beri), 12.35 (Beri), 13.15, 13.55, 14.35, 15.15 (Beri), 15.55, 16.35, 17.15, 17.55, 18.35, 19.15 (Beri), 19.55, 20.35, 21.15, 21.55
DONJA GORICA: 5.55, 6.35, 7.15, 7.55, 8.35, 9.15, 9.55, 10.35, 11.15, 11.55, 12.35, 13.15, 13.55, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.15, 17.55, 18.35, 19.15, 19.55, 20.35, 21.15, 21.55
Broj polazaka: 26

Polasci subotom i praznicima:
Kao radnim danima ali sa početkom u 6.35 iz oba smjera.
Broj polazaka: 24

Polasci nedjeljom:
STARI AERODROM:  6.35     (na svakih 80 minuta)
DONJA GORICA:       7.15     (na svakih 80 minuta)

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar