Inspekcije

Komunalna inspekcija
Adresa: IV jula – soliter S1
Telefon: 020 672 493; 067 245 799
E-mail: milena.loncar@podgorica.me

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar