Adresar Organa i Službi Glavnog Grada

Gradonačelnik

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 664-444
+382 20 664-333
Mob.tel. +382 67 243-351
E-mail: ivan.vukovic@podgorica.me; gradonacelnik@podgorica.me

Šef kabineta

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-063
+382 20 665-055
+382 20 665-076
E-mail: sef.kabineta@podgorica.me,

Zamjenici gradonačelnika

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-043
+382 20 665-024
E-mail: sladjana.vujacic@podgorica.me

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-051
+382 20 665-081
E-mail: caslav.vesovic@podgorica.me; zamjenik.gradonacelnika@podgorica.me

Glavni administrator

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13

Telefon: +382 20 665-067
+382 20 665-035
E-mail: glavni.administrator@podgorica.me

Glavni gradski arhitekta

Adresa: Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-077: +382 20 665-042
E-mail: glavni.arhitekta@podgorica.mefilip.aleksic@podgorica.me

Gradski menadžer

Adresa:  Ul. Njegoševa br.13
Telefon: +382 20 665 055; +382 20 665 046
E-mail:  menadzer@podgorica.me

Rukovodilac službe Gradonačelnika

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-033
E-mail:  sluzbagradonacelnika@podgorica.me

Predsjednik Skupštine

Adresa : Njegoševa ulica br. 20
Telefon : +382 20 665 075
+382 20 482 031
E-mail :  predsjednik.skupstine@podgorica.me

Sekretar Skupštine

Adresa : Njegoševa ulica br. 20
Telefon : +382 20 665 070
+382 20 482 030
E-mail :  veselin.vukcevic@podgorica.me

Služba Skupštine

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br. 20
Telefon: +382 20 665-022 ; +382 20 482 036
E-mail:  sluzba.skupstine@podgorica.me
http://www.skupstina.podgorica.me/

Služba Gradonačelnika

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 20 665-033
E-mail:  sluzbagradonacelnika@podgorica.me

Služba Glavnog administratora

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 20 665-067,+382 20 665-035
E-mail:   glavni.administrator@podgorica.me

Služba za međunarodnu saradnju

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 020 665025  +382 020 665027 +382 020 665066
E-mail:international@podgorica.me i projects@podgorica.me

Služba za zajedničke poslove

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br. 20
Telefon: +382 20 482 022  +382 20 482 090
E-mail:  zajednicki.poslovi@podgorica.me

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Adresa:  Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon:+382 20 447-181; +382 20 447-180 
E-mail:  lokalna.samouprava@podgorica.me

Sekretarijat za finansije

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 20 665-079;+382 20 665-080 +382 20 665-084; 
E-mail:  finansije@podgorica.me, miomir.jaksic@podgorica.me

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

Adresa:  Ul. Vuka Karadzića br.40
Telefon:020/ 625-647 ; 020/ 625-680 ; +382 20 625-637; 
E-mail: sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me
www.sekretarijat-za-plurzs.podgorica.me/

Sekretarijat za komunalne poslove 

Adresa:  Rimski trg br. 5
Telefon: +382 20 235-184;  +382 20 235-185; +382 20 235 186
Stambenu oblast: +382 20 235-187
Komunalna oblast: +382 20 235-189
Nadzor nad radom javnih službi u komunalnoj oblasti: +382 20 235-1882
E-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me

Sekretarijat za saobraćaj

Adresa: Ul. Vasa Raičkovića bb

Telefon: +382 20 235-185; +382 20 235-188, +382 20 675-654

E-mail:saobracaj@podgorica.me

Sekretarijat za  socijalno staranje

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br.16
Telefon: +382 20 447-160; 020 447 161
E-mail:   sekretarijat.socijalno.staranje@podgorica.me

Sekretarijat za preduzetništvo

Adresa:  Ul. Vuka Karadzića br. 41
Telefon: +382 20 625-724; 020 625 393
E-mail:  preduzetnistvo@podgorica.me

Putevi d.o.o. u stečaju

Adresa:  Stanka Dragojevića br. 40
Telefon: 078 103 840
E-mail:  putevi@t-com.me

Tržnice i pijace d.o.o.

Adresa:  Ul. Oktobarske revolucije br. 124
Telefon:+382 20 625-424, +382 20 624-748
E-mail:  pijacepg@t-com.me
Web site: www.pijacepg.me

Centar za informacioni sistem

Adresa:  Ul. Njegoševa br. 20
Telefon: +382 20 665-060; 665 031
E-mail:  cis@podgorica.me

Služba za odnose s javnošću

Adresa: Njegoševa br.13
Telefon: +382 20 665065; +382 20 665 078
E-mail: pgbiro@t-com. me; danilo.rakocevic@podgorica.me

Adresa:  Ul. Vuka Karadzića br.41
Telefon: +382 20 625-607, +382 20 625-618
Mob.tel. 067/ 652-595
E-mail:  imovina@podgorica.me

Komunalna policija

Adresa:  Ul. Vasa Raičkovića bb
Telefon:+382 20 237-861,  Fax: +382 20 237-511
Br. dežurne službe: 067/ 002-005
E-mail:  pgkompolicija@t-com.me

Služba zaštite i spašavanja

Adresa:  Ul. Josipa Broza br. 2
Telefon: +382 20 658-151; +382 20 658-152
E-mail: sluzba.zastite@podgorica.me

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Adresa:  Ul. Jovana Tomaševica bb
Telefon: +382 20 408-700
E-mail:  dfgz@t-com.me

Agencija za stanovanje d.o.o.

Adresa:  Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: +382 20 623-337
E-mail: aspg@t-com.me
Web site: www.aspg.me/

Putevi d.o.o. u stečaju

Adresa:  Stanka Dragojevića br. 40
Telefon: 078 103 840
E-mail:  putevi@t-com.me

Tržnice i pijace d.o.o.

Adresa:  Ul. Oktobarske revolucije br. 124
Telefon:+382 20 625-424, +382 20 624-748
E-mail:  pijacepg@t-com.me

Web site: www.pijacepg.me

Deponija d.o.o.

Adresa:  Ul. Španskih boraca b.b.
Telefon: +382 20 625-046, +382 20 627-280
E-mail: info@deponija.me

Čistoća d.o.o.

Adresa:  Ul. Zetskih vladara br.4
Telefon: +382 20 625-349, +382 20 625-415, +382 20 624-349
Mob.tel: +382 67 609-599, +382 67 207-720
E-mail:  jpc_pg@t-com.me
Web site: www.cistoca.me

Komunalne usluge d.o.o.

Adresa:  Ul. Zetskih vladara bb
Telefon:+382 20 621-544
Prijava kvara rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije: +382 20 623-927
E-mail: rasvjetapg@gmail.com
Službenik za javne nabavke: +382 20 620-532
E-mail:  jpku@t-com.me
Web site: http://www.komunalneusluge.me

Pogrebne usluge d.o.o.

Adresa:  Ul. Crnogorskih serdara bb
Telefon: +382 20 634-022
E-mail:  pogrebneusluge@t-com.me
Web site: http://www.pogrebneuslugepg.me

Sportski objekti d.o.o.

Adresa:  Ul. 19 decembra br.12
Telefon: +382 20 664-291
E-mail:  office@pgsport.me

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Adresa:  Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: +382 20 440-300
E-mail:  vikpg@t-com.me
Web site: www.vikpg.co.me

Zelenilo d.o.o.

Adresa:  Sitnica bb. Donja Gorica
Telefon: 020/ 891-615, 020/ 891-618
E-mail:  zelenilo@t-com.me

JU Dječji savez

Adresa:  Ul. Bokeška br.2
Telefon: +382 20 665-090
E-mail: djecjisavez@t-com.me
Web site: www.djecjisavez.me

JU Gradsko pozorište

Adresa:  Ul. Bokeška br.2
Telefon: +382 20 665-087
E-mail:  pgpozoriste@t-com.me
Web site: www.pgpozoriste.mewww.gradskopozoriste.me

JU kulturno-informativni centar “Budo Tomović”

Adresa:  Ul. Vaka Đurovica br.12
Telefon: +382 20 664-235; +382 20 664-240
E-mail:  kicbudotomovic@gmail.com
Web site: www.kicpodgorica.me

JU kulturno-informativni centar „Malesija“ – Tuzi

Adresa:  Tuzi bb
Telefon: +382 20 875-143, +382 20 875-153
E-mail:  kicmalesija@t-com.me

JU kulturno-informativni centar „Zeta“ – Golubovci

Adresa:  Golubovci bb
Telefon: 020/ 873-505
E-mail:  kic.zeta@t-com.me

JU Muzeji i galerije

Adresa:  Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon: +382 20 242-543; +382 20 242-605
E-mail:  pgmuzej@t-com.me

JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”

Adresa:  Ul. Njegoševa br.22
Telefon:+382 20 664-715
E-mail: nbp@t-com.me
Web site: www.nbpg.me

JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

Adresa:  Kakaricka Gora bb
Telefon: +382 20 611-847
E-mail:   jukakarickagora@t-com.me
Web site: http://www.jukakarickagora.podgorica.me/

JU Dnevni centar

Adresa: ul. Dositeja Obradovića br. 12
Telefon: +382 20/240-391
E-mail: dnevni.centar@podgorica.me
Web site: www.dnevnicentar.podgorica.me

Parking servis Podgorica d.o.o.

Adresa:  Ul. 19 decembra bb
Telefon: +382 20 664-698
E-mail:  parking@t-com.me
Web site: www.parkingservispg.me

Preuzmite mobilnu aplikaciju moja Podgorica