Opština u okviru Glavnog grada Golubovci

Predsjednica: Tanja Stajović

Adresa: Anovi bb 81304 Golubovci
Telefon: +382 20 873-290
E-mail: pggolubovci@t-com.me
Fax: 020/ 873-290


Područje Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci obuhvata naselja: Anovi, Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Botun, Donja Cijevna, Golubovci, Goričani, Gostilj, Gošići, Kurilo, Ljajkovići, Mahala, Mataguži, Mitrovići, Mojanovići, Ponari, Srpska, Šušunja, Vranjina i Vukovci.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar