Gradski menadžer

Gradski menadžer: mr Marjan Junčaj

 

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665 055, +382 20 665 046;
E-mail: menadzer@podgorica.me

U Službi gradonačelnika gradski menadžer je zadužen za:

  • predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja Glavnog grada kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, te obezbjeđuju zaštita životne sredine i održivi razvoj;
  • pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i za praćenje njihove realizacije;
  • izradu informacija i izvještaja o realizaciji gradskih projekata;
  • uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima, projektim, te za dostavu podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu s posebnim zakonom;
  • iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu;
  • druge poslove koje menadžeru povjeri gradonačelnik.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar