Projekti

Projekat koji podrazumjeva uređenje zapuštenih mikrolokacija na području Podgorice.

  • Dajmo život napuštenom i zaboravljenom prostoru sa kojim se surećemo svakog dana.
  • Razvijamo prostor kroz interakciju sa građanima.
  • Podignimo svijest o tome kako očuvati našu zajedničku svojinu.
  • Kroz projekte i njihovu realizaciju zajedno da pratimo sazrijevanje i preobražaj našeg grada u evropsku metropolu.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar