O Gradonačelniku

Njegoševa ulica br. 13

+382 20 664-444 +382 20 664-333

ivan.vukovic@podgorica.me; gradonacelnik@podgorica.me

BIOGRAFIJA

Ivan Vuković je rođen 17.09.1984. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.

Osnovne i specijalističke studije završio je, kao jedan od najboljih studenata (prosječna ocjena 9,7), na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (studijski program: Međunarodni odnosi i diplomatija).

Tokom studija, uoči referenduma 2006. godine, bio je jedan od studentskih predstavnika u Pokretu za nezavisnost Crne Gore.

Nakon završenih specijalističkih studija, radio je kao pripravnik u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore.

Poslijediplomske studije završio je 2008. godine na Univerzitetu Lajden u Holandiji.

Po povratku u Crnu Goru, zapošljava se kao saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

U junu 2014. godine odbranio je s pohvalama („cum laude“) doktorsku disertaciju na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Od septembra do novembra 2013. godine, sproveo je istraživanje za potrebe izrade doktorske teze na Univezitetu Harvard.

U novembru 2015. godine, biran je u zvanje docenta na Fakultetu političkih nauka. Od tada do danas, angažovan je kao prodekan za međunarodne odnose na istoimenom fakultetu.

Akademsku 2016-2017. godinu proveo je na Univezitetu Džordž Vašington, kao prvi Fulbrajtov stipendista za post-doktorske studije iz Crne Gore. Tokom boravka u Americi, predavao je na pomenutom univerzitetu.

Autor je većeg broja naučnih članaka u referentnim mađunarodnim časopisima.

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar