Objavljivanje ugovora

Ugovor Direkcije za imovinu o ustanovljenju prava službenosti postavljanja kablovskih vodova

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije o konstituisanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije o prodaji građevinskog zemljišta

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije o prodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodji-nepokretnosti prava svojine na građevinskom zemljištu

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokopletiranju urbanističke parcele)

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nekretnine

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Art Link”

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Sinteza”

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i Link Creative Studio

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – prenosu prava

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

test

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakarička Gora

JU dnevni centar