Oglasna strana

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade Glavnog grada 2020-2021.

Izvještaj o javnoj raspravi Nacta Lokalnog akcionog plana za mlade Glavnog grada2020 2021 1

24.12.2019

Javni konkurs za radno mjesto: Direktor/ica Direkcije za imovinu Glavnog grada Podgorice

Javni konkurs Direktor Direkcije za imovinu Glavnog grada Podgorice

20.12.2019

Obavještenje o donijetom rješenju

MTEL d.o.o. Obavještenje o donijetom rješenju

19.12.2019

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenica spremačica objavljenog 11 novembra 2019 godine

18.12.2019

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

Obaveštenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta namještenica spremačica objavljenog 11 novembra 2019 godine

18.12.2019

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakarička Gora

JU dnevni centar