Oglasna strana

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta komunalni inspektor I za komunalno-stambenu djelatnost u Komunalnoj inspekcija Glavnog grada objavljenog 02.marta 2020 godine

23.04.2020

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto samostalni savjetnik I za normativne poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto viši savjetnik III u Službi Skupštine Glavnog grada

Lista za izbor kandidata po javnom konkursu za direktora Direkcije za imovinu Glavnog grada

Lista za izbor kandidata po javnom konkursu za pomoćnika sekretara Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada

Lista za izbor kandidata po javnom konkursu za pomoćnika sekretara Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada

Lista za izbor kandidata po javnom konkursu za sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada

23.04.2020

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto namještenik spremačica 2 izvršioca

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto referentkinja-sekretarica u Komunalnoj policiji Glavnog grada

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto samostalna referentkinja-tehnička sekretarka u Sekretarijatu za saobraćaj

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto samostalni savjetnik I u Službi Skupštine Glavnog grada

Lista za izbor kandidata po javnom oglasu za radno mjesto samostalni savjetnik I za naplatu lokalnih javnih prihoda u ULJP

23.04.2020

Lista za izbor kandidata po internom oglasu za radno mjesto inspektor II lokalnih javnih prihoda u ULJP

Lista za izbor kandidata po internom oglasu za radno mjesto rukovodilac odjeljenja za saobraćaj i puteve u Sekretarijatu za saobraćaj

Lista za izbor kandidata po internom oglasu za radno mjesto rukovodilac odjeljenja za upravno-pravne i druge poslove i poslove upravnog nadzora u Sekretarijatu za saobraćaj

Lista za izbor kandidata po internom oglasu za radno mjesto samostalini referent sekretar MZ

Lista za izbor kandidata po internom oglasu za radno mjesto samostalini referent za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije

23.04.2020

Odluka o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu

16.04.2020

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta zamjenik/ca zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 04.marta 2020.godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca III za postupanje po žalbama poreskih obveznika 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme objavljenog 04.marta 2020.godine

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta pomoćnik/ica sekretara/ke Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice za planiranje prostora, izgradnju i legalizaciju objekata, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina objavljenog 04.marta 2020.godine

15.04.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a referent/kinja-arhivar/ka, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

15.04.2020

 Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko pravne poslove-1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

13.04.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Šef/ica pisarnice, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/a referent/kinja- upisničar/ka-arhivar/ka, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

09.04.2020

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Rang lista

06.04.2020

Otvorene linije za komunikaciju s građanima 24h

06.04.2020

Jedinstvena lista o ispunjavanju uslova nevladine organizacije ,, Centar za razvoj nevladinih organizacija” za učestovanje u radnoj grupi za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada

06.04.2020

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Rukovodilac odjeljenja za saobraćaj i puteve, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 28.februara 2020.godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Rukovodilac odjeljenja za upravno – pravne i druge poslove i poslove upravnog nadzora, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 28.februara 2020.godine

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka II lokalnih javnih prihoda , 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 02.marta 2020.godine

02.04.2020

Rezultati Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici

31.03.2020

Obavještenje: Sjednica Komisije se neće održati

31.03.2020

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar