Javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad

Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: 020/ 665-090
Faks: 020/ 665-086
E-mail: djecjisavez.pg@t-com.me
Web site: www.djecjisavez.me

Direktor: Aleksandar Milošević

Članovi Upravnog odbora su:

    Goran Milošević – predsjednik
    Ana Radulović – član
    Blaženka Vasiljević – iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: 020/ 665-085
Faks: 020/ 665-087
E-mail: pgpozoriste@t-com.me ; pozoriste.gradsko@gmail.com

Web site: www.pgpozoriste.me

Direktor: Stevan Koprivica

Predsjednica upravnog odbora: Nina Redžepagić

Članovi odbora:

    Marijana Papić
    Julija Milačić
    Davor Dragojević
    Elida Korać

Adresa: Ul. Vaka Đurovića br.12
Telefon: 020/ 664-235;
Faks: 020/ 664-233
E-mail: kicbudotomovic@gmail.com
Web site: www.kicpodgorica.me

Direktorka: Snežana Burzan

Predsjednik upravnog odbora: Dubravka Drakić

Članovi odbora:

    Marija Čvorović
    Vesna Kalezić
    Danica Nikolić
    Ajla Osmanagić

Adresa: Tuzi bb 81206
Telefon: 020/ 875-143, 020/875-153
Faks: 020/ 875-143
E-mail: kicmalesija@t-com.me
Web site:

Direktor: Ajrudin Adžović

Predsjednik upravnog odbora: Selman Turusković

Članovi odbora:

    Dževdet Đoković
    Emir Šabović
    Dževdet Dizdarević

Adresa: Golubovci bb
Telefon: 020/873-501, 020/873-505
Faks: 020/ 873-501
E-mail: kic.zeta@t-com.me
Web site:

Direktorka: Evica Maraš

Predsjednik Savjeta ustanove: Predrag Vučinić

Članovi Savjeta:

    Dražen Stijepović
    Svetomir Stamatović
    Andrea Matović
    Ivan Ćupić

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon: 020/ 242-543;
Faks: 020/242-543
E-mail: pgmuzej@t-com.me
Web site: www.pgmuzeji.me

Direktor: Vučić Ćetković

Predsjednica upravnog odbora: Dragana Vuković

Članovi odbora:

    Tanja Vlahović
    Amela Babačić
    Višnja Pejović
    Vanja Vuković

Adresa: Ul. Njegoševa br. 22
Telefon: +382 20 664-715
Faks:     +382 20 664-718
E-mail:   nbp@t-com.me
Web site: www.nbpg.me

Adresa: Kakaricka gora bb
Telefon: 020/ 611-847
Faks: 020/ 611-534
E-mail: jukakarickagora@t-com.me
Web site: http://www.jukakarickagora.podgorica.me/

Direktor: Aleksandar Radinović

Predsjednica Upravnog odbora: Čađenović Dubravka

Članovi Upravnog odbora:

    Dabović Tamara
    Tiodorović Ivana

Adresa: ul. Dositeja Obradovića br. 12
Telefon: 020/240-391 ; 020/240-181
Faks: 020/ 240-391
E-mail: dnevni.centar@podgorica.me
Web site: dnevnicentar.podgorica.me
Direktorka: Marina Vujović

Predsjednica Upravnog odbora:
Aleksandra Mugoša

Članovi Upravnog odbora:

     Savo Knežević
     Zoran Milačić

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar