Dolazak u Podgoricu

Nepristupačni crnogorski kras savladan je modernim saobraćajnicama, koji Podgoricu povezuju sa sjevernim, planinskim dijelom Crne Gore, a koji prate kanjone rijeka Morače i Tare, do planinskih jezera i stoljetnih šuma. Nasuprot njima, putevi prema crnogorskoj obali prolaze kroz živopisne predjele crnogorskog juga, preko Skadarskog jezera i Paštrovačke gore, i strmim serpentinama se spuštaju ka Jadranskom moru.

Magistrala duga samo 54 kilometra vodi na crnogorsko primorje, a na 70 kilometara sjeverno do prvog ski – centra. Crnogorski sjever i jug povezuje i pruga Beograd – Bar.
Podgorički aerodrom Golubovci, 12 kilometara udaljen od centra grada, povezan je sa aerodromima u zemlji i inostranstvu. Aktivan avio – saobraćaj, kako ovog tako i aerodroma Tivat, koji se nalazi 75 kilometara od Podgorice, glavni je saobaraćajni oslonac tokom turističke sezone.
Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar