Gradska kartica

Gradsku karticu će dobiti besplatno svi građani koji budu članovi Narodne biblioteke “Radosav Ljumović”, a uskoro će biti dostupna i za korisnike gradskog saobraćaja.

Uvođenje kartice ima za cilj pojednostavljenje procedura pri korišćenju usluga koje pruža Glavni grad ili ustanove i društva čiji je osnivač. U drugoj fazi, imaoci Gradske kartice moći će da ostvare popuste pri plaćanju nekih usluga na teritoriji Glavnog grada.

 

Mjesta Korištenja:

  • Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" - Ul. Njegoševa br. 22

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar