Moje drvo

Moje Drvo je urbana zelena platforma koja omogućava ljudima iz cijelog svieta da poboljšaju i održavaju čisto, zeleno i zdravo okruženjekorišćenjem savremenih tehnologija. Stvara virtuelni ekosistem, djeluje kao obavezujući element između građana i lokalnih vlasti i služi kao edukator o životnoj sredini. Moje drvo pomaže u stvaranju zelenih gradskih pejzaža; omogućava lako i glatko povezivanje lokalnih vlasti i njihovih građana po pitanju gradskog zelenila; ovlašćuje sve da preduzmu akcije za poboljšanje životne sredine; i povećava nivo znanja o gradskom zelenilu.

Preuzmite aplikaciju:

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar