Zelenilo uredno održava javne površine u gradu

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković obišao je danas ekipu gradskog preduzeća Zelenilo doo, koja u skladu sa programom rada tog privrednog drušva radi na održavanju javnih zelenih površina na Bulevaru Ivana Crnojevića. Tokom obilaska gradonačelnik Vuković i direktorica Zelinio doo Popović su ocijenili da se svi planirani radovi odvijaju predviđenom dinamikom i da će se i u narednom periodu jednakim intenzitetom nastaviti obavljanje svih radnih zadataka, uz poštovanje preporuka od strane nadležnih zdravstvenih institucija i uprave Glavnog grada.

Ovom prilikom je još jednom naglašena činjenica da gradske službe i preduzeća nesmetano i u kontinuitetu obavljaju povjerene poslove iz svojih nadležnosti, bez obzira na smanjen broj angažovanih radnika, što dodatno potvrđuje da su na najbolji način odragovali na trenutne izazove i omogućili da cjelokupan sistem Glavnog grada funkcioniše uobičajenom dinamikom i u datim okolnostima.

Ekipe Zelenila danas su završile košenje na Bulevaru Jovana Tomaševića, na mostu Milenijum, Trgu Argentina, a u toku dana nastaviće da kose i površine u neposrednoj blizini Dječije bolnice, odnosno Ulicu Ljubomira Rašovića, kao i zasađivanje cvijeća u Dječijem parku, a privode kraju radove na pejzažnom uređenju prostora oko tornja na Dajbabskoj gori.

Takođe, radnici Zelenila su, poštujući naredbu Vlade Crne Gore i mjere zaštite od širenja korona virusa, danas zaključali Karđorđev park, park Kruševac i park šume Ljubović i Gorica za građane.

PG BIRO

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakarička Gora

JU dnevni centar