Zabrana saobraćaja na dijelu Ulice Marka Miljanova radi rekosntrukcije Ulice Vuka Karadžića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Marka Miljanova, desna saobraćajna traka od pješačkog prelaza sa Ulicom Vuka Karadžića u pravcu saobraćajne trake za pravo do pješačkog prelaza koji vodi do Karađorđevog parka, radi izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice Vuka Karadžića, od raskrsnice sa Ulicom Slobode do raskrsnice sa Ulicom Marka Miljanova.

Zatvaranje važi za 01. i 02. februar, u vremenu od 06,00 do 14,00 časova.

Takođe se 01. i 02. februara u vremenu od 14,00 do 18,00 časova, zatvara lijeva saobraćajna traka od pješačkog prelaza sa Ulicom Vuka Karadžića do razdjelne linije kolovoznih traka pješačkog prelaza koji vodi do Karađorđevog parka.

Za vrijeme izvodjenja radova saobraćaj će se naizmjenično odvijati na slobodnim saobraćajnim trakama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakarička Gora

JU dnevni centar