Privremena zabrana saobraćaja na desnoj kolovoznoj traci u ulicama Đura Čagorovića i Boška Buhe radi rekonstrukcije dijela dalekovoda

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na desnoj kolovoznoj traci u ulicama Đura Čagorovića i Boška Buhe (gledano od strane naselja Vranići prema ulici Partizanski put) od TS u blizini Konjičkog kluba do TS Podgorica 4, radi izvođenja radova podužnog prekopa zbog rekonstrukcije dijela dalekovoda i postavljanja 110kV kabla.

Zatvaranje važi za period od 02.03. do 02.04.2020. godine, a prilikom izvođenja radova podužnog prekopa saobraćaj će se odvijati u jednom smjeru lijevom kolovoznom trakom od strane starog puta Podgorica – Spuž prema ulici Partizanski put.

Prilikom izvođenja navedenih radova, preusmjeriće se gradska linija L 2-3 “Željeznička stanica – Tološi – Mareza” Ul. Moskovskom, Ul. Dalmatinskom, Ul. Boška Buhe, Ul. Milana Raičkovića, Partizanski put, Mareza i suprotno.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakarička Gora

JU dnevni centar