Zdravstvo

Dom zdravlja Blok V

Adresa: Trg Nikole Kovačevića br.6
Telefon: 020/ 481-910 – doktor za odrasle
020/ 481-922 – pedijatar
020/ 481-925 – ginekolog
020/ 481-918 – kućno liječenje i polivalentna patronaža
020/ 481-933 – laboratorija
020/ 481-928 – centar za mentalno zdravlje

Podsajtovi grada

Skupština glavnog grada

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

JU Kakaricka Gora

JU dnevni centar